Common Things

Közös Dolgaink, 2010-2011
Résztvevők: Nemes Attila, Köves Éva, El-Hassan Róza, Sztojánovits Andrea

Közös Dolgaink, 2010-2011
Résztvevők: Nemes Attila, Köves Éva, El-Hassan Róza, Sztojánovits Andrea

A közösség, az együttműködés, és a nyitott rendszerekből származó szinergiák jelentőségét vizsgálja.[1] A ‘műalkotás’, a globális kreatív ipar sikerei mögött húzódó együttműködési rendszerek, alkotói folyamatok modelljét építi meg egy, a művészek által szervezett helyi közösség segítségével. A kollaboratív modell segítséget nyújt a csapatnak, hogy újraértelmezze a gazdasági együttműködés / nemzeti együttműködés / műalkotás fogalmát és szembeállítsa ezt a Magyarországon tapasztalható politikai diskurzusokban és társadalmi közbeszédben tapasztalható elszigetelő beszéddel / gyakorlattal. A csapat tagjai 

Magyarországon élő művészek, különböző etnikumokhoz tartozó kosárfonók, mérnökök és designerek. A technológia által vezérelt világ és a kéziipar közötti átjárhatóság fontos kérdés számunkra. Munkánk röviden összefoglalva gazdaságszociológiai megközelítésből értelmezi az alkotói folyamatot, melyben a művészek ‘iparszervezőkké’ válnak. Az installáció három elemből építkezik (fonás, festés, vetítés), melyek együttesen, egymást átfedve egy hálózatot alkotnak. A falakon és a padlón a méhkas festett szerkezeti modelljéből épülő térhatású illúzióból indul ki a teret átfonó, kosárfonás technikával elkészített fészkek folyama. A fonáshoz használt hagyományos anyagok, vezetőkkel, szenzorokkal és fényvezetőkkel (ledsorok, optikai kábelek, stb) keverednek annak érdekében, hogy a felépülő szerkezet programozható legyen. 

[1]Gilles Deleuze és Felix Guattari :Capitalism and Schizophrenia (angol fordításban 1980. A Thousand Plateaus. Ford.: Brian Massumi. London és New York: Continuum, 2004. Capitalism and Schizophrenia. 2. kötet 1972-1980. ) 

SZTOJÁNOVITS ANDREA

Fényművész, Főiskolai docens

Elérhetőségeim:
Közösségi oldalaim