A tapasztalás eszközei / Jelen képlete, Új Budapest galéria

A tapasztalás eszközei

fényobjektek, 2017

Méret: 2 db: 80 x 80 x 15 cm

A jelen képlete- Digitális bennszülöttek, digitális bevándorlók, 20171203 – 20180121, Új Budapest galéria, Budapest, https://budapestgaleria.hu/uj/2017-kiallitasok/a-jelen-keplete-digitalis-benszulottek/
Dunart.com7 Somorjai Nemzetközi Művésztelep, 20170819, Korona udvar, Somorja

Az installáció Kazimir Malevics fehér alapon fehér valamint fehér alapon fekete négyzetére adott reflexió, a tér ‘semlegesítése’: fekete alapon fehér keret, valamint fehér alapon fekete keret az underground partiteret szimuláló sötét térben, „fekete dobozban” fogalmazódik (1) meg. Az objektumok ledes háttérmegvilágítást kapnak, a cél egy olyan fénytér megfogalmazása, melyben az egyik véglet a vakítás, a másik pedig a sötétség, mely a nézőt egy belső nyugalmi pont keresésére hívja fel. Az installáció filozófiájában a végtelen pontjai ismétlődő vagy végtelenségig változó halmazrendszerek. A végtelen elképzelésével egy meghatározhatatlan ismeretlent képzelünk, a végtelen mint idő pontjainak egy adott meghatározottsága holtpontként értelmezhető. A holtpont egy olyan állapot, mely átbillent egy realitásból vagy álrealitásból egy másik realitásba vagy álrealitásba. A techno-ábra nem csupán esztétikai reflexió, lévén az underground partikultúra egy olyan társadalmi környezetben jött létre, melyben az eszképizmus, a totális anyag-nélküliség, az energiák felszabadítása, a kényelmes környezet megteremtése volt a cél. Ezen a ponton mélyen kapcsolódik Kazimir Malevics szuprematista elméletéhez. Sebők Zoltán így fogalmaz: „A szuprematizmus antiutilitarista és energetikai. Konokul tagadja a tárgyi világ valóságosságát, mert azt […] különféle bonyolult, tisztán energetikai folyamatok korrelátumának tartja. Következésképpen mindent valótlannak tekint, ami egy haszonelvű vágyódás tárgya lehetne. A művész feladatát a látható, tapintható világ mögött működő energetikai folyamatok fölfedezésében és képi megtestesítésében jelöli ki”(2) A tárgyakkal a néző, befogadó szenzorok útján interakcióba tud lépi, ezáltal irányítja a környezet fényintenzitását.

(1) FEJÉR Balázs: Az LSD kultusza /egy budapesti kulturális színpad krónikája/, MTA PTI Etnoregionális 312 Kutatóközpont Budapest, 1997. 12.o.
(2) Sebők Zoltán: Kazimir Malevics szuprematista elmélete – http://adattar.vmmi.org/cikkek/12947/ 313 hid_1984_07-08_14_sebok.pdf 20170613

 

Jelen képlete c. kiállításon készült fotók: Juhász G. Tamás

Somorja, kiállítás fotók: Dunart.com

SZTOJÁNOVITS ANDREA

Fényművész, Főiskolai docens

Elérhetőségeim:
Közösségi oldalaim