I. Absztrakt Kozmosz (A kulturális környezet)

“A Tran∑: / Audiovizuális kisérletek c. szakdolgozatomban (MKE, Intermédia szak, 2009) a vj fogalomkeresésével kezdtem az irást. A dolgozat nagy vonalakban történeti és formanyelvi vizsgálodásrol szolt. A formanyelv és a formai elméletek alátámasztásához a történeti eseteket, mint mintaképeket használtam. A formanyelvi irányok nyomvonalán haladva egyrészt a képen beluli tartalmiságrol, másrészt a térképzésről, harmadrészt a szerepköri formaiságrol beszéltem. Erintettem a vj loopalkoto rendszerét, a zenére formálodo szin- és fény gondolatiságát, a szinesztéziát és a térbeli elképzeléseket. A dolgozat fő vezérfonalát partiszervezőkkel, vjkkel, elektronikus zenészekkel készitett kerekasztal beszélgetéseim adták. A beszélgetéseken keresztul egyéni- és közösségi tapasztalatokat, gondolatokat osztottunk meg egymással.”*

Az Absztakt Kozmosz fejezetben szintén beszélgetések adják az alapot, melyekre nem kizárolag a party szubkulturális világában ténykedőket, hanem szélesebb rétegből, kulső rálátással rendelkező személyeket is meghivok.

A kerekasztal beszélgetések témái a következők:

 1. Partikultúra társadalmi jelentősége. Kultúrális összefonódások, előképek

  – A partikultúra és társadalmi jelentőségének változásai az elmúlt tíz évben
-
  – Kultúrális összefonódások a partikultúra szemszögéből (transzhumanizmus, cyberpunk..) / A partikultúra előképei
 2. Eszképizmus. Urban nomads. Területképzés

  – A partikultúra természetbe való kivonulásának jelensége / Eszképizmus – valamint ennek hatása a városi létformára / Urban nomads
  – A terek nem rendeltetésszerű használata
 3. Transzcendentalitás. Szertartás
  – Partikultúra és transzcendentalitás / Pszichedelikus szertartások(A partyk világa, az elektronikus zene, a befogadó vizualitás és maga a közönség, mint egység képez egy transzcendens réteget. A transzcendencia átélése néhol, mint érzet ugyan tapasztalható, de ugyanakkor leírhatatlan és megfogalmazhatatlan pillanatok sokaságát összefonó érzékelési út.)
  – A valóság és virtualitás találkozása a parti tereiben
 4. Audiovizualitás. Monotonitás. Loop
  – Új audiovizuális eszközök bevezetése a transz állapot előidézésére. A monotonitás szerepe
(A különféle elemek felbukkanási és eltűnési rátája természetesen állandó változást mutat, az elemek tartalmi-összetevői nemkülönben, viszont lényegét tekintve az állandóság dinamikus lüktetése veszi körül a befogadót.)
  – Valós idejűség és efemeritás
  – Loop és mantra

Kutatás: 

Tran∑: http://www.transumma.com/ weboldal – mely diplomamunkám egy része volt – alapvető küldetése a nem felhasználóbarát környezet, melyben időtöltésre van szükség tehát a felhasználónak plusz figyelmet kell szentelnie a tartalom megismeréséhez. Olyan digitális képernyő installáció, mely egy jegyzetfüzet elektronikus mása, filozófiák gyűjtőpontja:

„A transzcendencia átélése néhol érzet szinten ugyan tapasztalható, de ugyanakkor leírhatatlan és megfogalmazhatatlan pillanat, vagy pillanatok sokaságát összefonó érzékelési út. Úgy gondolom, hogy a zenének van akkora ereje, hogy tudatmódosítóként hasson, akár elektronikáról, akár klasszikus zenéről beszélünk. A zene tudatmódosító erejéből kifolyóan a partyn lévő elektronika a maga monotonitásával tovább fokozza a módosulást. A közeg, a jelenlét érzése, a vetítés folyamata, amikor az ember közvetlenül találkozik a saját és mások adott jelen struktúrájára alkotott képi gondolataival, még tovább fokozzák ezt a kiszakadás érzést.
A zene és a kép együttes folyama nem megfogható, tehát immateriális, vagyis egy szinten transzcendens konverziók folyamata. (Ennek két vonzata van, egyrészt időbeli műfaj, másrészt nehezen megfogható esztétikai, ősi kérdés, hogy mi tetszik és mi nem). Ezen hipotetikus gondolataimat Trans∑-nak neveztem el, melynek formai megjelenése egy interaktív weboldal – http://transumma.com/

1 TRANSZPARENCIA – ZENe

2 JIN-JANG-TÁJKÉP

3 RECORDING MEMORY

4 AMBIENT – HOLTPONT

5 HACK REALITY/NATURE

6 ABSZTRAKT KOZMOSZ

7 NESZ – VISSZHANG – SUTTOGÁS – CSEND

8 RADIO2PTIC – MINIMAL

9 RIT(M)USOK

10 SZIVÁRVÁNY GYÁRTÓ GÉP – MECHANIKUS SEQUENSER

11 VÍRUS, MINT POZITÍV HATÁSMECHANIZMUS

12 PARTY RÉGÉSZET – FELTÁRÁSI FOLYAMAT

_____________________________________________________________________________________________________________________________

1    TRANSZPARENCIA – ZENe
Felületes képek létezése tartalom nélkül? A képek tartalmát maga a generálás adja, előre programozott geometrikus alakzatok mozdulnak a felerősített természetzajra.
Blur effektus – egyrészt önmagától, vagyis analóg jelenik meg, maga a projekció velejárója, mint mélységélesség – másrészt effektként funkcionál.
“Mindennek, ami létezik, formája, geometriája, struktúrája van. A forma mindig valamilyen belső tartalmat takar, határol el a környezetétől. Ami végtelen, vagy nulla, az észlelhetetlen (térben és időben), tehát forma nélküli.
A formák időben és térben változnak, folyamatosan, különböző sebességgel.
1. dimenzió:
A forma belsejében időforrásokat találunk, virtuálisan másolódó forrástükröződéseket (pontok).
Bindu(pont): nincs belseje.
Geometriája a tórusz: tényleges térfogat nélküli időfelszín, időbeli ciklus áramlás, mely transzcendens.”

Semmi-Minden párosnak a Valami(k) a szubjektív felbontásai.
Minden elkezdődik valahol és minden végetér valahol (máshol).
A valahol lehet sehol, bárhol, akárhol, mindenhol.
A minden lehet semmi, bármi vagy valami, akármi.
A minden megismerése a végkifejlet.
Hasonlóan a semmié is.
A bármi megismerése véletlenszerű.
A valami megismerése valahol, sehol, bárhol, mindenhol vagy akárhol a kiváncsisággal kezdődik.
Kíváncsiság: tudatban kialakul a tudatalatti felé (megismerés, felfedezés).
(a természet körforgása)
ZENe – A tér kifordítása, a zene, mint zen az e-edik hatványon jelen esetben a kontinualitást fejezi ki – Random zene.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

2    JIN-JANG TÁJKÉP

Létezhet-e az egy? Ebben az esetben először sok, azután kettő szimbiózisából alakul ki a táj, mindig megmarad a kettő, nem lesz egy. A teljes egység egy szinten hipotézis.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

3    RECORDING MEMORY
idő – – – – – – végtelen – zene felfalja a képet – kép felfalja a zenét – kiütheti-e az egyik “tényező” a másikat?
ambient = éles egyensúlyi állapot
valóságban létezik-e (valóságra való törekvés-interferencia)
Pillanatokig vagy hosszú időn keresztül?
Finomság elveszik-e a nagyban? – bakelit
pillanat x nagyítás = idő (vagy sokszorozás)
párhuzamos dimenzió: test a földi realitás szerint ugyanott van időben – szellem és/vagy lélek nem – máshol van – De lehet-e ugyanott máshol?
Állítás: pillanat nem létezik
Tézis: a kontinuitás munkálkodik
ami egyszer bekövetkezett az még egyszer nem fog bekövetkezni, és a már bekövetkezettet keressük máshol, más állapotban; ugyanazt nem lehetséges)
déjavu?: ha létrejönne a fizikai valóságban, akkor megállna a világ (LOOP-ok)
Ha a déjavuVÉLETLEN, akkor nincs világmegállás és nincsenek loopok.
vagy
a loopok vannak csak, váltakoznak – emberi élet egy loop, mégis mindenki máshogy éli meg.
“A pillanat időtlen. Az idő a pillanat mozgásán keresztül támad fel, és a pillanatok az idő végpontjai.”

Gyorsítás-lassítás

_____________________________________________________________________________________________________________________________

4    AMBIENT – HOLTPONT  folytatás:

zene-visual =idősíkok összetolása
szétágazás (időben) – utána – összeolvadás – holtpont – nincs időn (jelen helyzetben az idő miatt is veszünk észre dolgokat) – nincs közvetlen észrevétel – van észlelés – ambient.
Az ambientnek van vége, vagy az ambient ismétlődik?
Kezdet és vég összeforr (LOOP): ambient1 ambient2…..
Sohasem ugyanaz az ambient ismétlődik.


Végtelen loop.

HOLTIDŐ
A végtelen pontjai beláthatatlanságig ismétlődő vagy végtelenségig változó ponthalmazrendszerek. A végtelen elképzelésével egy meghatározhatatlan ismeretlent képzelünk, a végtelen plusz egy már személyes, az egy folyamatos  történés abban az esetben ha pillanatként definiáljuk. A végtelen, mint idő pontjainak egy adott meghatározottsága holtpontként értelmezendő. A holtpont egy olyan állapot, mely egy pillanat alatti bekövetkezésével kettős elemre választja, ugyanakkor összehoz két állapotot. A pont, mely átbillent egy realitásból vagy álrealitásból egy másik realitásba vagy álrealitásba. Az ébrenlét lineáris tengelyén haladva többszöri előfordulásával kiemelt pozíciójú elem.
Érzés kifejezése a holtidő segítségével (fáziseltolódás)
Holtpont-vetítés – nonfiguratív, generált
Az ambient fogalma Brian Eno nevéhez fűződik, jelentése „hangulat, környezet”. (http://www.cokxponambient.hu/node/919) Ambient és természeti zajok, totális ambient.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

5    HACK REALITY

link
NÖVÉNYHANGOK
Növény nem-lenyomat:  a növény mozgási struktúrája gyorsított felvételen azonosíthatóvá válik az emberi mozgáskultúra egyes rétegeivel. A növény mozgási sebességének emelkedésével kipörög a földből és gyökér-nélküli élőlénnyé válik. Át-konstruál, és már nem alulról szívja be az életerő nedveket, hanem felülről, tehát akár “érzékszerveken” keresztül. Egyfajta mimézis, csak attól függ, melyik oldalról nézzük. A növény utánozza az állat- és ember-világot, vagy fordítva. TERMÉSZET UTÁNOZZA A TERMÉSZETET!
NÖVÉNYHANGOK
MADARAK – CHOPIN-RE (RACHMANINOV-RA NEM!) – észrevétel!
előállítás szintetikusan;”A legdivatosabb szintetikus zene” – Huxley
ASZTRONÓMIA VS ASZTROLÓGIA napraforgók emberre forognak.
Astrology vs Astronomy sunflowers turn to humans.
asztrológia: én (nézőpont) központú – szubjektív csillagászat. modell: naprendszer esetén a föld
asztronómia: objektív, külső, világi központú – csillagászat. modell: naprendszer esetén a nap
Party esetén meg lehet különböztetni téli- és nyári partyt. Mintha maga az asztrológia lenne az előzménye a kiteljesedésnek, az asztronómiának. Nyári partyn az asztronómia jelen van a Hold képében, a Hold tükrözi a Nap fényét. Télen sokkal nagyobb szubjektív energiákat, ha úgy tetszik mutáns szubjektivitást kell megmozgatni. Nyáron a felkelő Nappal megkapják a sejtek azt a fajta energia-töltetet, amire éjjel vártak. Télen, mint egy előzmény elevenedik meg, téli álom, a sötétség birodalmának felfedezése, egyben várakozási stádium a fényre.
NAPFELKELTE-SZETT
kamerázni-naprobbanás….

Interaktivitás Interactivity

_____________________________________________________________________________________________________________________________

6    ABSZTRAKT KOZMOSZ

Az absztrakt kozmosz szubsztanciája az a fajta efemer-jellegű folyamat, mely ismétlődően hasonlóságot mutat a múltban már fellelhető éneklő látomásokkal. A séma-szerű élmények tobzódása pótszerként hat, s egyfajta árnyékvilág indukálására serkent. Viszont ezen emlék-alkatrészek jó táptalajt biztosítanak valamiféle skizofrenid pszeudo-morfózisos koedukált toaletthez.
fizikai ürítés – szellemi, lelki megtisztulás.
Itt ez vonatkoztatható a táncra, mint “fizikai ürítésre”, kitáncolhatóságra.
Tér            3d
Zene            xd
Közönség        3d-yd
Látvány:
-projektor        gondolat-esztézia/jelenlét/imagináció
-stroboszkóp    mechanikus/vizionárius mámor
-dia            részleges múlt-lét
-lézer        jelenlét?
-installáció    múlt-lét; ha interaktív, akkor befolyásolható esztézia
-egyéb fények    mechanikus szinesztézia
Ősképekre vonatkoztatva:
Stroboszkóp    villám
Füst            füstjel – tűz
Lézer        napsugár-felhőtörés

Installáció, tér

_____________________________________________________________________________________________________________________________

7    NESZ – VISSZHANG – SUTTOGÁS – CSEND

2    CSEND (ábra: jelen-múlt-jövő héjak, hullámok és sima ábra)
ábra ok
(John Cage: a csendről)
(a jelen és a jövő közti megfoghatatlan, észlelhetetlen hártya)
1.         cselekedet:     belélegzés – levegővétel
utolsó     cselekedet:     kilélegzés
Kozmosz-rekonstrukció
Én-duplikáció: pl.: felhős az ég, akkor nem látjuk a csillagokat, pedig fizikai képességünk ugyanúgy megvan rá, mint mikor tiszta az idő. Létrejön egy képzelet-emlékezet-látás, első lépésben, mikor felnézünk az égre és a felhők eltakarják a csillagokat, akkor a kíváncsiságtól vezérelve elképzeljük, hogy mi lehet a felhőkön túl. Máris duplikáljuk énünket, mivel látunk is, viszont az elképzelésünk szerint mást látunk, tehát egyből kettő lesz a kép.
“Az iszony természetes, törvényszerű: a tudat horror vacuija. Épp alakká válik egy elképzelés, amikor hirtelen rájön, hogy már nincs is mit elképzelni. Erre az alak lezuhan, mint egy rajztrükk-figura, amelyik észreveszi, hogy már réges-rég az üres levegőben gyalogol.” néma élmény
Az emberi lét fizikumára vetítve + spirituális lélegzet!
Idő? Time
Múlt és jövő Past and Future
Két misztikum, mely korlátok közé szorítja a jelen pillanat varázslatos nemlétét. A múlthoz képest a jövő képét mutatva megfosztja rangjától a jelen létezését. (Lehet, hogy mi sem létezünk, hiszen múltunk a születés, jövőnk pedig a halál. )
Fekete lyuk = Inverz vulkán
Totális csend. Total silence
Kivetített lét-képek:
az érzés, érzet individuális voltából fakadóan belül alakul ki  – kifejezései szavakkal, képekkel, zenével,….
a múltat fejezzük ki!
Előkészített lét-képek: a jelen (pillanat) elcsípésére.
A zene idézi elő (kiindulás)
végbemegy a pillanatban (pl. tapintás-érzéklet) – csakrapontok
kép – kivetül a pillanatban
visszacsatolás
túl statikus:
véletlen + észlelés = szellemi linearitás
véletlen = rizikófaktor
dinamikus hatás végett a váratlanság.
cyoda: dimenzióváltó rendszer
MIKROCSENDEK

feketeség

10    VISSZHANG (ábra: hullámok és kényszertér ábrája)
ábra ok
Idővisszhang
Kényszertér
Léthullámok
Forrásrendszer
Háttérzaj
A világ folyamatosan a meghalás és az újjászületés állapotában van, mikro és makro szinten egyaránt. Érzékszerveinken beállított szűrőkön keresztül történik az észrevétel.
Bumeráng-effektus —— tér-visszhang
pl. labdapattogás.
NESZ
x-lény:
semmiből feltűnés allegóriája.
formanyelv, mint spekuláció
Nem misztifikáció, hanem egy ismeretlen dimenzió, mely nincs rajta a tér-idő görbületen.
vizuál, zene – ez csak előidézi – tehát a tér-idő idézi elő az ismeretlen dimenziót
fúzió – izoláció – x dimenzió
opacity

SUTTOGÁS
A suttogás egy irányított hang önkifejeződése. A suttogás halk, a hallható tartományban célzott vevők vannak, melyeket az adó előzetes szempontok alapján szelektált. A szelekción kívül lévő tartományokba nem jut el a hang. A gong például, ha alternatív nézőpontból vesszük a suttogás mechanizmusát, kiszemel egy adott tartományt, azon kívül nem hallható, de ha a fülünket közelítjük, akkor belekerülünk a még hallható tartományba, vagyis a tartományok egyre kisebb térbeli halmazt írnak körbe, míg a végén megszűnik a hang hallásának realitása. A képek suttogása tehát egy kiélezett figyelmet követel önnön magának. Pl a livecinema, a live act ellenpontozódik a vj fogalmával.
Más szempontból a suttogás egyrészt egy kifordított visszhang, másrészt a visszhang analógiája is tetten érhető. Az elképzelt kép megtartva struktúráját egyre inkább halványodik, vagy összehúzódik (tehát bekövetkezik egy zooming vagy opacity változtató effekt), viszont egy-egy pontnál, a figyelem váltakozó kiélesedéseinél, elő-elő bukkan statikus mozgásanalízis-struktúráltságából. Akár mint egy halvány strob.
membrán – gong
hallható és nem hallható tartományok
látható és nem látható tartományok.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

8    RADIO2PTIC –  MINIMAL

partyvisual: rásegítés a beleélésre
partyzene: beleélés
1. szinten: látjuk a szemünkkel – miután hallottuk a fülünkkel
itt fáziskésés van: zene – reakció – vizuál/ zene – reakció – közönség / közönség – reakció – vizuál / vizuál – reakció – közönség
Ha nincs fáziskésés és működik minden szint egyszerre: audiovizualitás!!!
2. szinten: fantázia (zenedarabban valamelyik közelebb áll valakihez, a másikhoz távolabb
szubjektív reakció: összegyűjtés
3. szinten: archetipusok (2. szint megismételt lenyomatai) – reprodukáció
dj = ezen a szinten, a partyn, jövendőmondó. A saját kollektív képeit hangban reprodukálja és tapasztalati úton saját (vagy mások) szubjektív lenyomatait ismétli – tudja, hogy egyszer már kialakult egy kollektív hang – és ezt reprodukálja, mivel nagyobb a valószínűsége, hogy még egyszer kialakul a közösségi elmecsakra.
A kép – hangkép nem működhet teljesen egyszerre, csak közelítőlegesen. Pillanatsűrűsítés a cél, nem teljes egybeolvasztás.
(az ember szerepe, ember a géppel, …..)
direkt reakció (itt is megvan az esély az indirektre) – zene változik – kép változik, reagál – INVERZ (egy lehetséges eset) – kép stagnál, vagy monoton (pl. stroboszkóp, – nem konkrét) – zene változik – szimbiózis, melyben indirekt reakciók léphetnek fel – itt nincs esély direktre – csak a zene által, ha a kép hipnotikus állapotba rendezi a dj-t ( ősi kép feljön) – reagál az ősi képre hanggal (nem tudatos?).

MINIMAL (jelrendszerek jelen ikonok átrajzolva)
ábra ok
Mix
c = tudat alatti összekapcsoló ősi jelrendszer, melyet csak magunkban ismerünk
b = ismerünk, de abszolút tudományok révén
végtelen = ősi jelek
a = tipikus, kisajátított (modern) civilizációs folyamatok útján más eszmeiséggel felruházott, esetlegesen az ősi szemléletmóddal fuzionáló vagy defuzionáló jelrendszer (svasztika, kereszt, dávid-csillag)
Az energiamegmaradás és a vele járó folytonos forgás, körforgás feltételez egyfajta kollektív tudatot. Ha függvényrendszerben vezetnénk le, akkor nem az x, hanem az y tengely kiterjedésében egy k2, azaz kollektív tudat másik válfaját ismernénk meg. Míg az x tengely a pillanatot, tehát itt pillanatot, mint teret jelöl, az y tengely az idő vonala. Így tér-idő kontinuumban létrejövő k1 és k2 feltételez egyfajta summa kollektív tudatot. Ősképek tobzódása.  (ÁBRA_xy-fgv + one way?)
vj = absztrakt jelrendszer kiokkumulálása.
kinetikai jelrendszer a mai zenei struktúrára.
A véletlen, mint a kollektív tudat dejavu-je.
– XY függvény felcserélése (naptár végén az ábra)
– halmazállapotok (115)
– monotonitás? Mono tone

_____________________________________________________________________________________________________________________________

9    RIT(M)USOK

Szívritmus

Többfázisú ritmusok: 1-ből 2-be, 2-ből 3-ba, és így tovább. 
X fázisú monotonikus ritmusok és az érzelemgörbe: Minél többször ismétlődik egyazon folyamat, érzelmileg annál kisebb görbét ír le a fázisokban, kevesebb ingert kap (váratlanság után felszáguldás)

Egy idő után: telítettségi pont (nem egyenlő a holtponttal): ahhoz, hogy ezen pont után ne essen vissza az érzelmi görbe, a hatásmechanizmusba egyéb elemeket kell beiktatni. Zenében ez a hangok milyensége, vagy sokszorozása, stb, képekben, szín-textúra-változás, mozgás-irány-befolyásolás. (Közgazdasági Alapismeretek – hasznossági görbe alapján, melyben az y a hasznosság, x a fogyasztás mennyisége).

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 10    SZIVÁRVÁNY GYÁRTÓ GÉP – MECHANIKUS SEQUENCER

“a képzelet barlangja tele van gépekkel” Eric Davis
Minden egyes henger a képzelet egy darabja. Kinetikus rendszer-figurációk, melyeken a bütykök a külvilághoz való kapcsolódási pontok. A fémek, melyek a különböző frekvencia egyes módozatai, a külvilág azon darabjai, melyekkel kapcsolatba lépve a belső hang a környezetében is megszólal.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

11    VÍRUS, MINT POZITÍV HATÁSMECHANIZMUS
A
A változó anyag mechanikája, a gép, a kapcsolat a géppel, embergép kommunikáció. Ha vizuális megközelítésből szemléljük, esetlegesen, véletlenszerűen interferencia keletkezik. A vírus létrejöhet direkt vagy indirekt módon, egy lehetőség! Direkt módon szubjektum vizsgálatról van szó. Indirekt esetben a véletlen szubsztanciája. Felfigyelés, észrevétel, felismerés. Nem felhasználó, hanem kommunikátor szerepcsere jöhet létre, egy nyílt diskurzus, nyitott beszélgetés, ember és gép közötti kontaktus. Ez nem vizuál, nem zene, hanem beszéd, vagy valamely esetben már írás. Módja a tudatos átdeformálás, a vírus pozitív irányultságú kihasználása.
A hiba az egy üzenet!
Valakitől, valahonnan vagy valamitől. A vírus, mint képhiba, vagy az absztrakt képek groteszkké válása „zajmentessé” tehető. A folyamat kommunikációvá válása a rendszer.
Két ismeretlen bevezetése szükségeltetik: „Dalai lárma”, mint a zaj-zene-vibráció mozgatórugójának analízise, és „Inverz mása. Folyamatot vizsgálunk és nem végeredményt.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

12    PARTY RÉGÉSZET – FELTÁRÁSI FOLYAMAT
A party, mint, underground műfaj átalakul, azon milyenségében, mellyel elkezdődött, nem létezik tovább, vagy csak szórt időnként. A party-audiovizualitás-létélményt party régészetként kezelem, írásokból, emlékekből és a jelen-jövő részleges feltárásaiból merítkezem.
Első támpontjaim:
– Angyalosi Eszter – „Egy éjszaka a föld alatt…” Az underground technozene köré kialakult csoportkultúra antropológiai elemzése – http://www.daath.hu/printText.php?id=132
– Fejér Balázs – Az LSD kultusza /egy budapesti kulturális színpad krónikája/ – MTA Politikai Tudományok Intézete, Etnoregionális Kutatóközpont Budapest, Munkafüzetek 48., 1997 – https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:in7_9nKQYTwJ:www.antroport.hu/lapozo/tanulmanyok/tanulmanypdf/No48fejerbalazs.pdf+&hl=hu&gl=hu&pid=bl&srcid=ADGEESgaUSIrffj01Ohg-9MFJRAZIgn6WROTflcI44U88CbGcuVpf6ZqnJQruezfsu47tHy-voB03h7BeP22OBHbzxNseGL8GFX9G88ctrNZalonGtutJFumPlSMEMeEMRPzELtDjhgq&sig=AHIEtbTYY589i6gImN9qpjU3QBLG-tCGBA
Party régészet – party rendszer első csoportosítás „Az LSD kultusza” írás alapján:
1.    „Urban nomads”
2.    Révület vs Meditáció
3.    „Liminoid tér”
4.    Nature
5.    „Tér-erő”