SensorBreakers / Új technológiák és új interfészek kutatása és használata interaktív installációk létrehozására

Két éves kutatói ösztöndíjat kaptunk ketten – Harsányi Réka – Sztojánovits Andrea – a következő témában 2011-2013 közötti intervallumra:

Kutatási folyamatunkban célunk olyan installációk építése, melynek szerves részét a ma már könnyen elérhető vagy építhető szenzorok adják. Célunk, hogy feltérképezzük a nagyközönség számára is beszerezhető új interaktív szenzor eszközöket, mint pl. különböző (bio)szenzorok, intelligens fémek és ezeket hackeljük, átalakítsuk, másképpen használjuk a gyakorlatban, valamint beépítsük a befogadóra reagáló eseményekbe, kinetikus szobrokba és interaktív installációkba.

from low tech to high hack

Az installációk alapját az audiovizualitás kiterjesztése, a terek hang és kép, valamint egyéb összetevőinek dekonstrukciója, az érzékelés, érzékelhetőség nyitottságán alapuló befogadó, percepciós folyamatok révén keletkező reális és virtuális terek által határolt szubsztanciális folyamatok adják. Ez egyfajta kutatási folyamat, mely egyrészt a törzsi, nomád, ősi lényegi „változatlanságok”, belső „közérzet” idomulását vizs- gálja a civilizált városi kultúrában, másrészt a technológia fejlődésével párhuzamosan kialakuló „szenzi- bilitáson” alapuló ún. „Art and tech” vonalon halad. E folyamatok tanulmányozását elméleti nyomvonalon is követjük. A bioszenzorok működési mechanizmusával kapcsolatban biológus kutatókkal folytatunk konzultációt.

A kutatási folyamat gyakorlati megvalósítása egy digitális-biolabor létrehozása, melyben minden olyan eszköz megtalálható, mely a laborfolyamatok elengedhetetlen eszközparkjába tartozik:
– mérőműszerek (oszciloszkóp, multiméter, stb.)
– szerszámok (forrasztópáka, stb)
– passzív és aktív alkatrészek (chipek, arduino, vezetőfémek) – intelligens anyagok,
– audiovizuális berendezések

A témához kapcsolódó blogoldalt indítottunk Sensorbreakers néven.

Sztojanovits Andrea

Fényművész, VJ